"My sa hráme, my lietame"

Modelársky krúžok

Náš klub je ešte veľmi mladý a už má prvé výsledky na medzinárodnom poli. Vznikol z iniciatívy niekoľkých priaznivcov modelárstva a svoju činnosť začal založením Letecko-modelárskeho krúžku.

Jeho členovia sa pravidelne začali stretávať v decembri 2015. Členmi krúžku sú žiaci 2. stupňa základných škôl a pracujú pod vedením tímu modelárov, ktorý sú pre túto činnosť a prácu s deťmi zanietený a zároveň im sponzorsky poskytujú aj priestory na činnosť. Členovia krúžku sa pravidelne stretávajú každý piatok. Modelársky klub sídli v priestoroch na Mierovej ulici 48 v Tomášove. Od začiatku októbra do konca apríla mávame každú nedeľu tréningy aj v telocvični základnej školy.

Začiatky boli skôr skúmavé, potrebovali sme zistiť záujem a úroveň motoriky jednotlivých členov. Preto sa začalo iba s jednoduchými skladačkami. Od papierových kociek cez jednoduché hádzadlá sme postúpili už k zhotoveniu prvých upútaných modelov, ktoré stále zdokonaľujeme.

Zimu 2016/2017 sme strávili pravidelnými tréningami v priestoroch telocvične základnej školy, ktorú nám bezplatne poskytla obec Tomášov.

V roku 2017 sme sa s deťmi zúčastnili súťaže 7. GeeBee Cup v Střelicích u Brna (ČR). Vo svojej kategórii obsadili deti 1., 2. a 3. miesto a prvýkrát pocítili chuť víťazstva. V júli sme znovu absolvovali Memoriál Jozefa Gábriša v Žarnovici, kde sme opäť získavali nové podnety a inšpirácie.

Chcem byť súčasťou