My sa hráme, my staviame

Konštruktérsky krúžok

Náš klub vznikol z iniciatívy niekoľkých priaznivcov modelárstva a svoju činnosť začal založením Letecko-modelárskeho krúžku a pokračuje konštruktérskym krúžkom.

Jeho členovia sa pravidelne začali stretávať v decembri 2015. Členmi krúžku sú žiaci 2. stupňa základných škôl a pracujú pod vedením modelárov, ktorý sú pre túto činnosť a prácu s deťmi zanietený . Členovia krúžku sa pravidelne stretávajú každý uotrok.

Začiatky boli skôr skúmavé, potrebovali sme zistiť záujem a úroveň základou z geometrie jednotlivých členov. Preto sa začalo iba s jednoduchými výkresmy v 2D. V súčasnosti deti kresia v prostredí progeCAD 3D, ktorý nám sponzorsky ponúkol výrobca. Navrhujú súčiastky a komponenty do lietadiel, robotov ktoré následne tlačia na 3D tlačiarňach.

test k článku 2

Chcem byť súčasťou