Klubová činnosť

Náš klub je ešte veľmi mladý a nemá svoju históriu. Vznikol z iniciatívy niekoľkých priaznivcov modelárstva a svoju činnosť začal založením Letecko-modelárskeho krúžku.

Jeho členovia sa pravidelne začali stretávať v decembri 2015. Členmi krúžku sú žiaci 2. stupňa základných škôl a pracujú pod vedením skúseného modelára, ktorý je pre túto činnosť a prácu s deťmi zanietený a zároveň im sponzorsky poskytuje aj priestory na činnosť. Členovia krúžku sa pravidelne stretávajú každý piatok. Modelársky klub sídli v priestoroch na Mierovej ulici 48 v Tomášove. Od začiatku októbra do konca apríla mávame každú nedeľu tréningy aj v telocvični základnej školy.

Začiatky boli skôr skúmavé, potrebovali sme zistiť záujem a úroveň motoriky jednotlivých členov. Preto sa začalo iba s jednoduchými skladačkami. Od papierových kociek cez jednoduché hádzadlá sme postúpili už k zhotoveniu prvých upútaných modelov, ktoré stále zdokonaľujeme.

Lorem Ipsum je fiktívny text, používaný pri návrhu tlačovín a typografie. Lorem Ipsum je štandardným výplňovým textom už od 16. storočia, keď neznámy tlačiar zobral sadzobnicu plnú tlačových znakov a pomiešal ich, aby tak vytvoril vzorkovú knihu. Prežil nielen päť storočí, ale aj skok do elektronickej sadzby, a pritom zostal v podstate nezmenený. Spopularizovaný bol v 60-tych rokoch 20.storočia, vydaním hárkov Letraset, ktoré obsahovali pasáže Lorem Ipsum, a neskôr aj publikačným softvérom ako Aldus PageMaker, ktorý obsahoval verzie Lorem Ipsum.

Chcem byť súčasťou