My sa hráme, my staviame

 

Konštruktérsky krúžok

Náš klub vznikol z iniciatívy niekoľkých priaznivcov modelárstva a svoju činnosť začal založením Letecko-modelárskeho krúžku a pokračuje konštruktérskym krúžkom.

Jeho členovia sa začali pravidelne stretávať v decembri 2015. Členmi krúžku sú žiaci 2. stupňa základných škôl a pracujú pod vedením modelárov, ktorí sú pre túto činnosť a prácu s deťmi zanietení. Členovia krúžku sa pravidelne stretávajú každý utorok.

Začiatky boli skôr skúmavé, potrebovali sme zistiť záujem a úroveň základov z geometrie jednotlivých členov. Preto sa začalo iba s jednoduchými výkresmi v 2D. V súčasnosti deti kreslia v prostredí progeCAD 3D, ktorý nám sponzorsky ponúkol výrobca. Navrhujú súčiastky a komponenty do lietadiel a robotov ktoré následne tlačia na 3D tlačiarňach.

Deti z konštruktérskeho krúžku pomáhajú nemocniciam

Pozrieť GALÉRIU