Klubová činnosť

Náš klub je ešte veľmi mladý a nemá svoju históriu. Vznikol z iniciatívy niekoľkých priaznivcov modelárstva a svoju činnosť začal založením Letecko-modelárskeho krúžku.

Jeho členovia sa pravidelne začali stretávať v decembri 2015. Členmi krúžku sú žiaci 2. stupňa základných škôl a pracujú pod vedením skúseného modelára, ktorý je pre túto činnosť a prácu s deťmi zanietený a zároveň im sponzorsky poskytuje aj priestory na činnosť. Členovia krúžku sa pravidelne stretávajú každý piatok. Modelársky klub sídli v priestoroch na Mierovej ulici 48 v Tomášove. Od začiatku októbra do konca apríla mávame každú nedeľu tréningy aj v telocvični základnej školy.

Začiatky boli skôr skúmavé, potrebovali sme zistiť záujem a úroveň motoriky jednotlivých členov. Preto sa začalo iba s jednoduchými skladačkami. Od papierových kociek cez jednoduché hádzadlá sme postúpili už k zhotoveniu prvých upútaných modelov, ktoré stále zdokonaľujeme.

Deti z MK Tomášov vo svojom voľnom čase získavajú hravou formou nové poznatky z leteckého modelárstva, pracujú na návrhoch vlastných modelov lietadiel, vyberajú vhodné materiály pre ich zhotovenie, vystavujú svoje letecké modely na rôznych akciách, zúčastňujú sa súťaží na Slovensku a v zahraničí alebo navštevujú podujatia s letecko-modelárskou tématikou. V klube jednoducho platí: „KTO SA HRÁ, TEN NEHNEVÁ“.